forside

Q Tjek har mere end 10 års erfaring bygningstætning og isolering. Vi checker for bygningers isoleringsevne og varmetab, udfører tæthedsprøvninger, rådgiver om brug af materialer, giver løsningsforslag, finder problemer med trækgennemgang og isolering så huset igen fremstår energirigtigt.

TRYKPRØVNING
Få en trykprøvning af huset, hvor vi måler, hvorvidt huset lever op til myndighedernes tæthedskrav til nye huse.

TERMOGRAFERING
Få en termografering af huset med et varmefølsomt kamera, så det kanses, hvor der slipper mest varme ud.
ENERGIBEREGNING
Energirammen (energiberegning) er en beregning over den energi, der skal tilføres en bygning i el og varme